So sánh sản phẩm
Kiểm tra đơn hàng

Mã đơn hàng

Email

Download

Ngày đăng: 21:20:57 16-11-2015

Dưới đây là danh mục các chứng nhận, hướng dẫn sử dụng và Catalogue giới thiệu sản phẩm phụ kiện tủ bếp Grass của Tân Kỷ Nguyên.

I. Chứng nhận Grass

Name


Chứng nhận Tân Kỷ Nguyên Phân phối độc quyền Grass tại Việt Nam

Chứng nhận xuất sử sản phẩm Grass từ Đức và Áo

Chứng nhận sản phẩm Grass đạt ISO-9001

Chứng nhận sản phẩm Grass đạt ISO-14001

Chứng nhận LGA khay chia DWD-XP an toàn cho thực phẩm

Chứng nhận LGA ngăn kéo DWD-XP tải trọng 40kg đóng mở 60.000 lần

Chứng nhận LGA ngăn kéo DWD-XP tải trọng 60kg đóng mở 60.000 lần

Chứng nhận LGA tay nâng Kinvaro F-20 tải trọng 11.5kg đóng mở 40.000 lần

Chứng nhận LGA tay nâng Kinvaro L-80 tải trọng 6kg đóng mở 40.000 lần

Chứng nhận LGA tay nâng Kinvaro S-35 tải trọng 11kg đóng mở 40.000 lần

Chứng nhận LGA tay nâng Kinvaro T-65/70/71 tải trọng 4.7kg đóng mở 40.000 lần

Chứng nhận LGA tay nâng Kinvaro T-105 đóng mở 30.000 lần

Chứng nhận LGA ray tiêu chuẩn Grass tải trọng 60kg đóng mở 40.000 lần

Chứng nhận LGA ray trượt âm DynamicNT tải trọng 30kg đóng mở 600.000 lần

Chứng nhận LGA ray trượt âm Dynapro tải trọng 40kg & 60kg đóng mở 60.000 lần

Chứng nhận LGA ray trượt âm Dynamoov tải trọng 30kg đóng mở 60.000 lần

Chứng nhận LGA ngăn kéo Sensomatic tải trọng 70kg đóng mở 60.000 lần

Chứng nhận LGA goc xoay Grass Quaturis 75 đóng mở 40.000 lần

Chứng nhận LGA giảm chấn bản lề Nexis Soft Close đóng mở 80.000 lần

Chứng nhận LGA bản lề Tiomos giảm chấn gắn liền đóng mở 80.000 lần

Chứng nhận LGA bản lề Nexis 100 độ tải trọng cánh 9.7kg đóng mở 80.000 lần

Chứng nhận LGA bản lề Nexis 170 độ tải trọng cánh 9.7kg đóng mở 80.000 lần

Chứng nhận xuất xứ Grass tại Đức (DE) và Áo (AT) tại mục số 6

Chứng nhận chất lượng bản lề mở 170 độ Nexis170 đóng mở 80000 lần với tải trọng cánh 9.7kg

Chứng nhận chất lượng bản lề Nexis đóng mở 80000 lần với tải trọng cánh 9.7kg

Chứng nhận chất lượng bản lề Tiomos gắn liền giảm chấn đóng mở 80000 lần

Chứng nhận chất lượng giảm chấn Nexis_SoftClose đóng mở 80000 lần

Chứng nhận chất lượng góc xoay GRASS_Quaturis-75 đóng mở 40000 lần

Chứng nhận chất lượng ngăn kéo DWD_XP tải trọng 40kg đóng mở 60000 lần

Chứng nhận chất lượng ngăn kéo Sensomatic tải trọng 70kg đóng mở 60000 lần

Chứng nhận chất lượng ray tiêu chuẩn Grass tải trọng 30kg đóng mở 60000 lần

Chứng nhận chất lượng ray trượt Dynamoov tải trọng 30kg đóng mở 60000 lần

Chứng nhận chất lượng ray trượt âm Dynapro tải trọng 40kg và 60kg đóng mở 60000 lần

Chứng nhận chất lượng ray trượt DynamicNT tải trọng 30kg đóng mở 60000 lần

Chứng nhận chất lượng tay nâng GRASS_Kinvaro_T-105 đóng mở 30000 lần

Chứng nhận chất lượng tay nâng Kinvaro_F20 tải trọng 11.5kg đóng mở 40000 lần

Chứng nhận chất lượng tay nâng Kinvaro_L80 tải trọng 6kg đóng mở 40000 lần

Chứng nhận chất lượng tay nâng Kinvaro_S35 tải trọng 11kg đóng mở 40000 lần

Chứng nhận chất lượng tay nâng Kinvaro_T65_70_71 tải trọng 4.7kg đóng mở 40000 lần

Chứng nhận khay chia ngăn kéo DWD-XP an toàn cho thức ăn Hygiene_MagicSorto_EN

Chứng nhận ngăn kéo DWD_XP tải trọng 40kg đóng mở 60000 lần

Chứng nhận ngăn kéo DWD_XP tải trọng 60kg đóng mở 60000 lần


II. Hướng dẫn Grass

Name


Hướng dẫn lắp đặt tay nâng đơn Grass Kinvaro S-35

Hướng dẫn lắp đặt ray trượt Grass Dynamic NT

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt ray trượt Dynapro

Hướng dẫn lắp đặt ngăn kéo Grass DWD-XP

Hướng dẫn lắp đặt ray trượt Grass Dynamoov

Hướng dẫn lắp đặt tay nâng đôi Grass F-20

Hướng dẫn lắp đặt tay nâng đơn Grass L-80

Hướng dẫn lắp đặt tay nâng đơn Grass T-70/75


III. Chứng nhận chất lượng Dorma 

Name


Chứng nhận Tân Kỷ Nguyên Phân phối độc quyền Dorma tại Việt Nam

Chứng nhận chất lượng bản lề sàn BTS75V


IV. Chứng nhận Henderson 

Name


Chứng nhận chất lượng Henderson Double Top 45kg

Chứng nhận chất lượng Henderson Husky 50kg

Chứng nhận chất lượng Henderson Husky 100kg

Chứng nhận chất lượng Henderson Husky Folding 25kg

Chứng nhận chất lượng Henderson Husky Folding 40kg


V. Hướng dẫn Henderson 

Name


Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt lùa Henderson Husky 50kg

Hướng dẫn lắp đặt giảm chấn cửa trượt lùa Henderson Husky 100kg

Hướng dẫn lắp đặt giảm chấn cho cửa lùa Henderson Husky 50kg

Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt lùa Henderson Husky 100kg

Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt gấp Henderson Husky 25kg-40kg

Cửa trượt Cello

Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt Cello

Cửa trượt Double Top

Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt Double Top

Cửa trượt Husky 50

Cửa trượt Husky 100

Cửa gấp Husky 25

Cửa gấp Husky 40

Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt Husky 50/100

Hướng dẫn lắp đặt cửa gấp Husky 25/40

Cửa trượt Loretto

Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt Loretto

Cửa trượt Phantom

Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt Phantom

Cửa trượt Senator

Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt Senator

Cửa trượt Single Top

Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt Single Top

Cửa trượt Slipper

Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt Slipper

Cửa trượt Zenith

Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt Zenith

Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt gỗ Pacer đa hướng

Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt kính Pacer đa hướng

Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt gỗ Flexirol 90 đa hướng

Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt kính Flexirol 90 đa hướng

Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt gỗ Flexirol 135 đa hướng

Hướng dẫn lắp đặt cửa trượt kính Flexirol 135 đa hướng

Hướng dẫn lắp đặt sản phẩm phụ kiện NewEra

Hướng dẫn lắp đặt cửa lùa NewEra (p1)

Hướng dẫn lắp đặt cửa lùa NewEra (p2)​

Hướng dẫn lắp đặt cửa lùa NewEra (p3)

Hướng dẫn lắp đặt cửa lùa NewEra cách lọt


VI. Danh sách catalogue sản phẩm phụ kiện

Name


Catalogue Henderson sản phẩm cửa trượt lùa Double Top 45kg

Catalogue Henderson sản phẩm cửa trượt gấp Husky Folding 25kg-40kg

Catalogue Henderson cửa trượt tự động

Catalogue Henderson sản phẩm cửa trượt lùa Husky 50kg 100kg

Catalogue Henderson các sản phẩm cửa trượt INOX

Catalogue Henderson các sản phẩm cửa trượt công nghiệp

Catalogue Henderson các dòng sản phẩm rất đặc biệt

Catalogue Henderson các dòng sản phẩm dùng với kính

Catalogue Henderson các dòng sản phẩm thông dụng

Catalogue Henderson các sản phẩm cửa trượt gấp đặc biệt ngoài trời

Catalogue cắt gỗ DWD - XP M2 với thanh nâng cấp

Catalogue và hướng dẫn lắp đặt ray Dynamoov

Catalogue và hướng dẫn lắp đặt Quaturis 75

Catalogue và cắt gỗ Ray NT

Catalogue và cắt gỗ DWD - XP M1

Catalogue và hướng dẫn lắp đặt ray Dynapro giảm chấn

Catalogue và hướng dẫn lắp đặt Sensomatic đơn

Catalogue và hướng dẫn lắp đặt ray nhấn tự mở Dynapro Tipmatic Plus​

Catalogue và hướng dẫn lắp đặt Sensomatic cho ray Dynapro

Catalogue và hướng dẫn lắp đặt tay nâng đôi F-20

Catalogue và hướng dẫn lắp đặt tay nâng đơn T-70 và T-71

Catalogue và hướng dẫn lắp đặt tay nâng S-35

Catalogue và hướng dẫn lắp đặt tay nâng T - 75

Catalogue và hướng dẫn lắp đặt tay nâng T - 105

Catalogue và hướng dẫn lắp đặt tay nâng đơn L - 80


 

Tags:
Giỏ hàng của tôi (0)